มจร.ที่นั่นเขาห่มเหลืองนะ

มจร.ที่นั่นเขาห่มเหลืองนะ

ประพฤติพรหมจรรย์
ไม่สนับสนุนการกระทำบาปทั้งปวง
รักษาศีล บำเพ็ญบุญ
ส่งเสริมคนให้ทำความดี
ละเว้นการทำชั่วทั้งปวง
ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
แต่ไอ้นี่มันเป็นคนที่สั่งให้ฆ่าคนไม่มีอาวุธกลางถนน กลางเมืองหลวงนะ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

5 ความเห็น

 
ICT

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
3 ส

ไอ้มาร์คไอ้ฆาตกร 99 ศพ

โกรธแล้ว

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
Boulevard of Hopes

ประเทศไทย เป็นพุทธเถรวาท บวก ฮินดู หรื อ พราหมณ์
เนื่องจาก ศักดินาไทย เป็นพราหมณ์ จึงนำความเชื่อแบบพราหมณ์
มาครอบงำ ศาสนาพุทธ ของเรา
บ้านเรา มีทั้ง พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม ฯลฯ ซื่งเป็นของพราหมณ์ ทั้งนั้น
บางทีมีคนนับถือมากกว่าพระพุทธเจ้าของเราเสียอีก
จะไปดูพุทธแท้ ต่องไปที่พม่า หรือ ลาว ครับ
เรื่องนี้ต้องคุยกันยาว ครับ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
619

ผมแปลกใจมากๆแถววัดใกล้เคียงบ้านผมแม่งปลุกทำพิธีสถานปณาไอ้ไข่กันไม่ว่าจะเป็นวัดบัวขวัญ  วัดบางจาก วัดห่าอะไรเต็มไปหมดผมบอกตามตรงนะผมเกิดมาพึ่งจะเคยได้ยินนี้เหละ  ไอ้ไข่ ไอ้ตี๋สำเภาทอง  ไอ้ส้มฉุน  ไอ้คว...ห่าอะไรเต็มไปหมดให้คนมากราบไหว้ทำให้ผมไม่ทำบุญใส่บาตรอีกต่อไปแล้ว  เกิดมาก็พึ่งเคยได้ยินนี้เหละไอ้ห่า

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1