รร.เทพศิรินทร์ ขู่นร.ไม่แต่งเครื่องแบบ เรียกเข้าห้อง-คุยผู้ปกครอง-ให้หน่วยงานอื่นสอนแทนแต่ทำไมนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสถึงไม่ต้อง

รร.เทพศิรินทร์ ขู่นร.ไม่แต่งเครื่องแบบ เรียกเข้าห้อง-คุยผู้ปกครอง-ให้หน่วยงานอื่นสอนแทนแต่ทำไมนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสถึงไม่ต้อง

09.00 INDEX สถานการณ์ สถานะ การดำรงอยู่ สถานการณ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 
 
 

09.00 INDEX สถานการณ์ สถานะ การดำรงอยู่ สถานการณ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เหมือนกับเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดมาแล้วการพักอาศัยอยู่ในบ้านรับรองกองทัพบกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นไปโดยราบรื่น

หากจับการเคลื่อนไหวในรัฐสภาผ่านคณะกรรมการป.ป.ช.อันมี พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวส เป็นประธานก็สัมผัสได้ ว่าไม่เพียงแต่ไม่ราบรื่น หากแต่ยังทำท่าว่าอาจบานปลาย

ยิ่งหากติดตามความรู้สึกอันปรากฏผ่านโลกของโซเชียล มีเดีย ยิ่งมีความเด่นชัดว่า การดำรงอยู่ในบ้านรับรองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เพียงแต่จะเดือดร้อนเฉพาะเจ้าตัว

หากกระทั่งกองทัพบกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เป็นเจ้าของงบประมาณในการอำนวยความสะดวกให้กับอดีตผู้บังคับบัญชาซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศก็ไม่แน่ว่าจะดำเนินไปด้วยดี

เนื่องจากในเมื่อทุกอย่างล้วนเป็นงบประมาณของกองทัพบกนั่นหมายความว่าการขุดคุ้ยในกรรมาธิการย่อมต้องตามมา

ตามมาเหมือนทุกเม็ดเงินแม้กระทั่งงบประมาณที่เรียกว่า IO

 

อย่าได้แปลกใจหากว่าไม่เพียงแต่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคนไปแจ้งความกล่าวโทษ หากแม้กระทั่ง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็ออกมาทำหน้าที่พลเมืองดีอย่างเต็มเปี่ยม

เชื่อได้เลยว่าหากศาลรัฐธรรมนูญเคร่งครัดต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ตามมาก็ไม่น่าจะมีเพียง 1 หรือ 2 ราย

หากเป็นไปได้ว่าอาจมีนับเป็นพันเป็นหมื่นด้วยซ้ำไป

กล่าวสำหรับบุคคลในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น “เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่าจะเป็น “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ในเมื่อพวกเขาทะลุเพดานมาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมแล้ว

ในเมื่อพวกเขาทะลุล้ำเกินการดำรงอยู่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมมาแล้ว สถานการณ์ในวันที่ 2 ธันวาคมย่อมต้องมีความเห็นอย่างแน่นอน

ไม่ว่าจะความเห็นโดยตรง ไม่ว่าจะความเห็นโดยอ้อม

สถานการณ์วันที่ 2 ธันวาคมจึงไม่น่าจะเป็นตอนจบหากเพียงแต่เท่ากับเป็นการเริ่มอีกบทหนึ่งทางการเมืองเท่านั้น

ถามว่าสถานการณ์นี้จะแวดล้อมอยู่โดยรอบการดำรงอยู่ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้นหรือ จากวันที่ 2 มายังวันที่ 4 ธันวาคมบ่งชี้อย่างเด่นชัดว่ามิได้เป็นเช่นนั้น

ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยุติสภาพโกลาหลในทางความคิด ในทางการเมืองนี้อย่างไร

******

************

*******************

 

รร.เทพศิรินทร์ ขู่นร.ไม่แต่งเครื่องแบบ เรียกเข้าห้อง-คุยผู้ปกครอง-ให้หน่วยงานอื่นสอนแทน

 
 
 

รร.เทพศิรินทร์ ขู่นร.ไม่แต่งเครื่องแบบ เรียกเข้าห้อง-คุยผู้ปกครอง-ให้หน่วยงานอื่นสอนแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เผยแพร่ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงแนวปฏิบัติของครูในการดำเนินการกับนักเรียนที่แต่งชุดไปรเวท โดยระบุให้นำเข้าห้องกิจการนักเรียน เรียกผู้ปกครอง พร้อมกับขู่ว่าหากปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้ จะหาหน่วยงานอื่นมาดูแลต่อ

โดยประกาศดังกล่าวมีข้อความระบุว่า

เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัดเจนและให้การปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสม

อาศัยอำนาจระเบียกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ประกอบกับบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์กับผู้ปกครองนักเรียน มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019  (COVID-19) โรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียนดังนี้

1. ให้นักเรียนเช็คชื่อมาเรียนโดยผ่านประตูดิจิตอลเกต

2.ไม่นุญาตให้บุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้ปกครอง ขึ้นบนอาคารเรียน (ยกเว้นมาติตต่อราชการที่ไต้รับการอนุญาตแล้ว)

3. ครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เวลา 06.30 น.

4.ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน

5.ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์

6. กรณีที่พบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้อตกลงของโรงเรียนครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน ปฏิบัติดังนี้

6.1 ให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่ห้องกิจการนักเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน

6.2 แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6.3 ในกรณีนักเรียนไม่สามารถฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อยืนยัน รับรองข้อมูล ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้

ทั้งนี้ ขอให้คุณครูทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

นายสุพจน์ หล้าธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์

*****

****************

*************************

ทำไมนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสถึงไม่ต้องใส่เครื่องแบบ
1. คนฝรั่งเศสมองว่าเครื่องแบบคือการเตรียมเด็กเข้าโรงงาน และโรงเรียนคือพื้นที่ให้ความรู้เพื่อพัฒนาพรสวรรค์เฉพาะตัวของเด็กๆ ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากทำงานโรงงาน จึงเป็นประเทศที่ผลิตนักคิดและศิลปินเยอะมาก
2. ฝรั่งเศสไม่ห่วงสัญลักษณ์ของความรวยจน เพราะคนฝรั่งเศสมองที่ความเป็นมนุษย์มากกว่าข้าวของเครื่องใช้ เด็กรวยมักถูกเมินเฉยเลยไม่ค่อยได้สิทธิมีปากมีเสียงมากกว่าเด็กที่จนกว่าถ้าไม่ฉลาดจริง ซึ่งผิดกับบางประเทศ
3.เด็กรวยถ้าเอาของแพงมาโรงเรียนมักจะโดนปล้น โดนแกล้ง โดยขโมย โดนเหยียดหยาม จึงต้องใช้ชีวิตคนรวยแบบเจียมๆ
4 ฝรั่งเศสออกกฏหมายห้ามพ่อแม่เอาลูกๆเข้าโรงเรียนที่ห่างจากบ้านเกิน 2กิโล บ้านใกล้ไหนให้เข้าที่นั่น อย่าล้ำเขต
5. เด็กที่บ้านใกล้กันในแต่ละย่านฐานะมักใกล้กันความเหลื่อมล้ำมักแทบมองไม่ค่อยเห็น ทุกคนเลิกเรียนก็วิ่งเล่นแถวบ้านด้วยกัน เป็นเพื่อนกันหมด
6. เด็กๆดูไม่ค่อยออกหรอกว่าอันไหนเสื้อผ้าของคนรวยคนจน ทุกคนใส่เสื้อผ้ากีฬาไปรร.ทั้งนั้น Nike Adidas Puma เค้าสนว่าใครเจ๋งที่สุดมากกว่า
7. เด็กฝรั่งเศสรู้สึกอายถ้ามีคนทักว่า 5ขวบแล้วยังเด็กอยู่ ทุกคนแข่งกันโตและรีบจะเป็นผู้ใหญ่เพื่อมีโอกาสทำเรื่องเจ๋งๆ
8. คนฝรั่งเศสมักไม่เข้าใจว่าทำไมสาวแก่อายุ 40++ ในเอเชียยังพยายามโชร์ความสดใสเป็นเด็กอยู่ แต่ไม่แก่กล้าในวิชาที่ตัวเองมี
9. คนรวยที่อยากให้ลูกอยู่ในโลก Elite ให้ลูกเข้าเรียนได้เฉพาะในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น แต่พอสอบเทียบต้องมาสอบมาตรฐานของรัฐ ส่วนใหญ่เด็กจบรร.รัฐจะเก่งกว่า
10. เด็กในเขตยากจนมีสิทธิมากกว่าเด็กรวยเพราะรัฐให้อุปกรณ์ทุกอย่างฟรี มีชีวิตเท่าเทียมเด็กรวย มีแต่พ่อแม่เด็กรวยที่บ่นเรื่องความเหลื่อมล้ำ
11. วงจร elite เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัย ลูกคนรวยเรียนเก่งมาเจอกับลูกคนจนเรียนเก่งในมหาลัยที่เข้ายากสุดในประเทศก่อให้เกิด network ทำงานร่วมกัน มีแต่เงิน ไม่มีสมอง เข้าวงการไม่ได้นะ
12. เสรีภาพคือการมีสิทธิที่จะเลือก เมื่อเด็กไม่มีมีสิทธิเลือกมันก็ไม่ใช่เสรีภาพ บางคนยอมรับการใส่เครื่องแบบเพื่อได้ทำงานในโรงงาน ก็เป็นเรื่องของแค่บางคน ไม่ใช่ความต้องการของคนทั้งระบบ
13. ครูที่แสดงอำนาจคุกคามเกินขอบเขตตามที่รัฐกำหนด เด็กสามารถไปแจ้งนักสังคมประจำเขตได้ และตำรวจจะมาล๊อคคอครูถึงโรงเรียน
ท้ายสุดก็ถกกันเองว่าถ้าจะเป็นประเทศเตรียมเด็กเข้าไปเป็นแรงงานในโรงงานก็สร้างโรงงานให้เยอะๆ ถ้าจะผลิตนักคิดก็ออกแบบระบบใหม่ สร้างระบบแบบไหนก็ได้เด็กแบบนั้น อย่าไปใช้งานผิดประเภท จะมาขอให้ไก่ CP ขันให้เพราะๆตอนเช้ามันก็ฝันไปนะ
PS: ฝรั่งเศสเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นที่ 7ของโลก มีอุตสาหกรรม luxury สร้าง speed train คันแรกของโลกตั้งแต่ปี 1973 สร้างเครื่องบินรบ Airbus และเด็กๆไม่ได้มีโชคดีได้ใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนเหมือนเด็กบ้านเรา
 
 

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1

5 ความเห็น

 
ICT

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1
 
ICT

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  2
 
619

ผมว่ายุคนี้แม่งเหื้ยอร่อยดีจริงๆครับ  ครูแม่งทะเลาะกับนักเรียนเด็กหัวแข็งไม่ยอมครูผมว่าบ้านเมืองนี้แม่งอร่อยดีครับผมชอบเหื้ยดี 1416

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
ICT

8. คนฝรั่งเศสมักไม่เข้าใจว่าทำไมสาวแก่อายุ 40++ ในเอเชียยังพยายามโชร์ความสดใสเป็นเด็กอยู่ แต่ไม่แก่กล้าในวิชาที่ตัวเองมี

 

13. ครูที่แสดงอำนาจคุกคามเกินขอบเขตตามที่รัฐกำหนด เด็กสามารถไปแจ้งนักสังคมประจำเขตได้ และตำรวจจะมาล๊อคคอครูถึงโรงเรียน
 
ท้ายสุดก็ถกกันเองว่าถ้าจะเป็นประเทศเตรียมเด็กเข้าไปเป็นแรงงานในโรงงานก็สร้างโรงงานให้เยอะๆ ถ้าจะผลิตนักคิดก็ออกแบบระบบใหม่ สร้างระบบแบบไหนก็ได้เด็กแบบนั้น อย่าไปใช้งานผิดประเภท จะมาขอให้ไก่ CP ขันให้เพราะๆตอนเช้ามันก็ฝันไปนะ
 
14

 

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ไอ้เห้ตู่โคตรหน้าด้านและโคตรตอแหล

อ้วก

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2