วันอัปรีย์

วันอัปรีย์

วันนี้ถือเป็นอัปมงคลไม่ควรทำทุระกิจใดใด

 • รัก
  28
 • ฮ่าฮ่า
  13
 • ว้าว
  14
 • เศร้า
  11

4 ความเห็น

 
3 ส

อือ!25

 • รัก
  16
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  18
 • เศร้า
  21
 
619

ปชป. ไม่มีจัดวันเกิดหรอ

 • รัก
  18
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  15
 • เศร้า
  14
 
Boulevard of Hopes

08

 

 • รัก
  11
 • ฮ่าฮ่า
  24
 • ว้าว
  21
 • เศร้า
  17
 
ICT

ปฏิทินจีนน่ำเอี๊ยง ระบุว่า

วันนี้เป็นวันธงชัย นะ

101516

 • รัก
  9
 • ฮ่าฮ่า
  18
 • ว้าว
  22
 • เศร้า
  10