เปลี่ยนนามค่ายทหาร 2 แห่ง จากชื่อ พหลโยธิน และพิบูลสงคราม เป็น.........

เปลี่ยนนามค่ายทหาร 2 แห่ง จากชื่อ พหลโยธิน และพิบูลสงคราม เป็น.........

https://hilight.kapook.com/view/201134

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร 2 แห่งใน จ.ลพบุรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร จากเดิม ค่ายพหลโยธิน เปลี่ยนเป็น ค่ายภูมิพล - ค่ายพิบูลสงคราม เป็น ค่ายสิริกิติ์

โปรดเกล้าฯ

          วันที่ 24 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ดังนี้

          1. พระราชทานนามค่ายทหารแก่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ "ค่ายพหลโยธิน" มีที่ตั้ง ณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ว่า "ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" และพระราชทานนามย่อว่า "ค่ายภูมิพล"

          2. พระราชทานนามค่ายทหารแก่กองพลทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ "ค่ายพิบูลสงคราม" มีที่ตั้ง ณ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ว่า "ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" และพระราชทานนามย่อว่า "ค่ายสิริกิติ์"

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  2

10 ความเห็น

 
3 ส

 ติดตามครับ

ตกลง

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
 
หลวงพี่เตี้ย

ว่างมาก

กินอิ่มไม่มีงานทำ

55555

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  9
 • เศร้า
  2
 
ปั้นจิ้ม

นี่เลยหลงพี่ฯ เมื่อวาน ไม่ไปไหน เพราะ ไปไหนไม่ได้ ก็เลยไม่ไป(งงๆตัวเองนิดๆ)

ปั้นฯเลยนั่ง(ไม่ได้ยืน)ค้นหนังเก่าๆมาดู พวกเกี่ยวกับการระบาดของโรค อย่าง คอนทาเจี้ยน,วอร์แซท งี้

มีประโยชน์อ่ะครับ ที่สำคัญทำตัว

"ไม่ว่าง"

เฉย

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3
 
หลวงพี่เตี้ย

รอดูต่อไป

จะไปเปลี่ยนชื่ออะไรอีก

บ้านเมืองฉิบหายไม่เป็นไร

ขอกูเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วกัน

16

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  4
 
ปั้นจิ้ม

Ignore

สบายใจ

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  1
 
619

ใช้สถานการณ์และจังหวะที่ผู้คนไปสนใจเกี่ยวกับความเป็นความตาย
ของตัวเอง ไม่มีอะไรจะเหมาะสมเท่าจังหวะนี้อีกแล้ว

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1
 
fantomous

เข้ามาอ่านเฉยๆ. หุ หุ หุ

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  2
 
nopin

จะลบประวัติศาสตร์ ปิดบังความชั่ว เมามัวอำนาจ ขาดซึ่งจิตสำนึก ร่วมกันปล้นชาติ ขาดความเป็นคน

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3
คุณรู้สึก ถูกใจ
 
ICT

พยายามเหมือนประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  5
 
nopin

ยามรบกูหลบ ยามชนะกูร่วม ยามเผลอกูกบฎ

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  1